Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
29. november 2020 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Koronavirus SARS-CoV-2
Krizni dodatek in oprostitev plačila prispevkov za delodajalce

Oprostitev plačila prispevkov za delodajalce

Na podlagi določil Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo bodo delodajalci v zasebnem sektorju opravičeni plačila prispevkov za svoje zaposlene.

Pri tem bodo morali za zaposlene, ki bodo v tem času delali, izplačati krizni dodatek.

V nadaljevanju bomo preverili, katera podjetja so upravičena do pomoči, za kakšno obdobje bo oprostitev plačila prispevkov veljala, kako visok je krizni dodatek in kdo je do izplačila upravičen.

 

Oprostitev plačila prispevkov

Delodajalci so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 13.03 in za april in maj 2020, v kolikor NISO:

  • neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov, oz.
  • finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, z več kot deset zaposlenih na dan 13. marca 2020,
  • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Prispevke za poklicno zavarovanje, za obdobje veljavnosti ZIUZEOP, v celoti plačuje Republika Slovenija.

Zavezanci za plačilo prispevka za poklicno zavarovanje morajo upravljavcu Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja za obdobje, za katero so upravičeni do oprostitve, predložiti obračun prispevkov za poklicno zavarovanje in hkrati z obračunom tudi vlogo za uveljavljanje oprostitve. Vlogo za obdobje od 13. do 31. marca 2020 je potrebno predložiti najpozneje z obračunom prispevkov za poklicno zavarovanje za mesec april.

 

Delavci napoteni na čakanje

Delodajalci bodo opravičeni plačila prispevkov tudi za zaposlene, ki so napoteni na čakanje na delo na domu.

e-obrazec e-obrazec: Napotitev delavca na čakanje na delo doma zaradi korona virusa (epidemije COVID-19)

  Napotitev delavca na čakanje na delo doma zaradi korona virusa (epidemije COVID-19)
Napotitev delavca na čakanje na delo doma zaradi korona virusa (epidemije COVID-19)
Več o tem:

 

Brez izplačila dobička

Delodajalci, ki bodo koristili oprostitev plačila prispevkov, bodo morali, v primeru, da bo od uveljavitve tega zakona prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020 , vrniti prejeta sredstva, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

 

Krizni dodatek

Krizni mesečni dodatek v višini 200,00 EUR za mesec april in maj 2020 pripada zaposlenemu:

  • za katerega je delodajalec opravičen plačila prispevkov in
  • ki dela in
  • čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače.
Več o tem:

Krizni dodatek ne pripada delavcem, ki so na čakanju ali odsotni iz dela zaradi višje sile.

Če delavec ne dela cel mesec ali ukrepi ne trajajo cel mesec, je upravičen do sorazmernega dela kriznega dodatka. Delavcu pripada krizni dodatek za prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela.

Za mesec marec (od 13.3.2020 dalje) tako denimo pripada delavcem krizni dodatek v višini 9,09 € za vsak dan, ko je delavec dejansko delal.

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do kriznega dodatka sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

e-obrazec e-obrazec: Opozorilo zaradi neizplačila kriznega dodatka

Invalidska podjetja in zaposlitveni centri uveljavljajo povračilo izplačanega kriznega dodatka pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije.

  Opozorilo zaradi neizplačila kriznega dodatka
Opozorilo zaradi neizplačila kriznega dodatka

 

Je krizni dodatek obdavčen?

Ne. Krizni mesečni dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

 

Je krizni dodatek del rubeža v izvršbi ali osebnem stečaju?

Ne. Kriznega dodatka se ne sme rubiti.

Vsi prejemki, izplačani na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, so namreč izvzeti iz izvršbe in iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja.

Več o tem:
Več o tem:
Več o tem:

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

 

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 16 let izkušenj
Preko 16 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Pravilnik o izplačilu jubilejne nagrade
Opomin za vračilo varščine
Obvestilo o odsotnosti zaradi odrejene karantene
Izjava (sorodnika ali druge osebe) o potrebni pomoči ob prehodu v drugo regijo oz. občino
Izbris hipoteke (izbrisno dovoljenje)

STORITVE:

AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2020.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen mednarodne bonitetne hiše CompanyWall.


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen mednarodne bonitetne hiše CompanyWall.


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: