Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
Oglaševanje na Informiran.si
sreda, 18. september 2019 | Prijava |
RUBRIKE
Avtomobili
Delo in zaposlovanje
Dopisi, opomini in pooblastila
Družba
Družina in dedovanje
Državna uprava in občine
Gospodarstvo
Izvršbe
Kazniva dejanja in prekrški
Kmetijstvo
Ločitveni postopki
Nepremičnine
Osebni stečaj
Pogodbe
Pravilniki (interni akti) v podjetju
Pravne zadeve
Računovodstvo in davki
Stečaj in prisilna poravnava
Šolstvo
Tožbe
Turizem
Varovanje osebnih podatkov - GDPR
Kako do pravnega dokumenta?
Načini plačila
Video navodila za uporabo portala
Pogosta vprašanja uporabnikov
Zakaj e-obrazce uporablja že več kot 100.000 registriranih uporabnikov?

"Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!"

Valdet
Pravni nasvet po e-Pošti
paket OSEBNI STEČAJ
BREZPLAČNI pravni e-priročniki
Pravni nasveti
Članki in nasveti
Izdelava pogodb po naročilu
Splošni pogoji
Piškotki
Koristne povezave
Koristne povezave 2
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi
Kako poteka sklenitev pogodbe o zaposlitvi?

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Vsak delodajalec, kot tudi delavec, mora natančno poznati, kaj pogodba o zaposlitvi je, kaj iz nje izhaja in na katere pravice, ki jih ima delavec iz njenega naslova, je potrebno še posebej paziti.

Seveda pa sklenitev pogodbe o zaposlitvi predstavlja le del postopka sklenitve delovnega razemerja. Ob tem pa ne smemo pozabiti tudi na ostale dolžnosti, postopke in pravila. Vse od prijave delovnega mesta, pa vse do izročitve potrdila delavcu o prijavi v obvezno pokojninsko, invalidsko ter zdravstveno zavarovanje.

 

Kaj je pogodba o zaposlitvi?

Pogodba o zaposlitvi je pogodba, s katero se sklene delovno razmerje.

Pogodba o zaposlitvi se praviloma sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur na teden). Zaradi vedno večje potrebe po fleksibilnosti dela pa so vedno bolj v rabi pogodbe, ki odstopajo od standardne oblike, kot denimo pogodba o zaposlitvi za določen čas.

POZOR! Če v pogodbi o zaposlitvi ni določen čas trajanja, se šteje, da je pogodba sklenjena za nedoločen čas.

Pogodbo o zaposlitvi lahko sklene oseba, ki je dopolnila 15 let. Sklenitev pogodbe z osebo, mlajšo od 15 let, je neveljavna.

 

Kako mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi?

Pogodba o zaposlitvi se mora po zakonu skleniti v pisni obliki. Delodajalec, ki delavcu ne izroči pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki, stori prekršek.

Vendar pa pisna oblika ni pogoj za obstoj in veljavnost pogodbe o zaposlitvi, saj je enako veljavna tudi pogodba, ki se sklene ustno ali kako drugače.

 

Postopek sklenitve pogodbe o zaposlitvi:

Prijava prostega delovnega mesta

Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto oziroma vrsto dela (v nadaljevanju: delo) javno objaviti (v sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh ali v vaših javno dostopnih poslovnih prostorih). Ni pa več obvezna objava pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ta še vedno nudi možnost brezplačne objave).

Obvezna objava prostega delovnega mesta pri Zavodu za zaposlovanje pa še vedno velja za delodajalce iz javnega sektorja oz. gospodarske družbe v večinski lasti države.

Objava prostih del mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo. Ta rok ne sme biti krajši od 3 dni.

Prosto delo se prijavi s pomočjo obrazca Prijava potrebe po delavcu oz. pripravniku, ki ga je mogoče izpolniti in oddati kar preko spletnega mesta Zavoda za zaposlovanje.

 

Kakšne so obveznosti kandidata za delovno mesto?

Kandidat mora delodajalcu predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela in ga obvestiti o vseh pomembnih dejstvih, ki lahko vplivajo na delovno razmerje.

POZOR! Kandidat ni dolžan odgovarjati na vprašanja, ki niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem.

 

Kakšne so obveznosti delodajalca do neizbranega kandidata?

Delodajalec je dolžan neizbranega kandidata o neizbiri obvestiti, in sicer v osmih (8) dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom. Obvestilo je lahko pisno (po navadni pošti) ali preko elektronske pošte.

e-obrazec: Obvestilo neizbranemu kandidatu

Po izbiri ustreznega kandidata je potrebno z njim skleniti pogodbo o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi je sklenjena, ko jo podpišeta obe stranki, delavec in delodajalec.

e-obrazec: Pogodba o zaposlitvi

POZOR! Delavec ne sme začeti z delom pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi nastane delovno razmerje. Pogodba o zaposlitvi je podlaga za nastop dela. Z dnem nastopa dela, ki je dogovorjen v pogodbi, se začnejo uresničevati pravice in obveznosti iz delovnega razmerja ter vključitev v socialno zavarovanje.

POZOR! Te pravice in obveznosti ter vključitev v socialno zavarovanje se začnejo uresničevati z datumom nastopa dela, ki je določen v pogodbi, tudi če delavec iz opravičenega razloga ta dan ne začne delati.

POZOR! Če datum nastopa dela v pogodbi ni določen, se za ta datum šteje datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

 

Kaj mora delodajalec storiti pred sklenitvijo pogodbe?

Delodajalec mora delavcu izročiti pisen predlog pogodbe o zaposlitvi najmanj 3 dni pred predvideno sklenitvijo.

e-obrazec: Obvestilo o predložitvi pisnega
predloga pogodbe o zaposlitvi

Pisno pogodbo o zaposlitvi pa mora delodajalec delavcu izročiti ob njeni sklenitvi.

POZOR! Če delavcu pogodba o zaposlitvi ni izročena, ta lahko kadarkoli zahteva njeno izročitev in sodno varstvo.

e-obrazec: Zahteva delavca za izročitev
pogodbe o zaposlitvi

 

Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:

 • podatke o pogodbenih strankah,
 • datum nastopa dela,
 • naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela,
 • kraj opravljanja dela,
 • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi,
 • določilo ali gre pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,
 • določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
 • določilo o znesku osnovne plače delavca v EUR, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ter o morebitnih drugih plačilih,
 • določilo o drugih sestavinah plače delavca, o plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
 • določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
 • dolžino odpovednih rokov,
 • navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca, oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca,
 • druge pravice in obveznosti v primerih, ki jih določa zakon.

e-obrazec: Pogodba o zaposlitvi

 

Kaj je delodajalec dolžan storiti po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi?

Delodajalec dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti najkasneje pred začetkom dela oz. najkasneje na dan začetka dela. Delavcu mora predložiti fotokopijo te prijave.

 

Vir: Brezplačni priročnik - Kako zaposliti delavca

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Brezplačni pravni priročniki:


Koristni pravni dokumenti in pogodbe:

Dokumenti:

Rubrike na Informiran.si:


Pravna pomoč:

 

NOVO: Informiran.si Professional

Prijava
 
PODPORA UPORABNIKOM

01 / 511 42 60


051 / 204 821


kontaktni obrazec


info@informiran.si

POMOČ
? Video navodila za uporabo portala >>>
AKTUALNO

Pošiljanje mailingov po GDPR
kliknite tu!

Pošiljanje mailingov po GDPR


Paket OSEBNI STEČAJ
Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!

kliknite tu!

Sami izdelajte dokumente za osebni stečaj in prihranite!


Brezplačni pravni članki in nasveti
Koristni pravni članki, postopki in nasveti, s področja prava in podjetništva.
kliknite tu!

Brezplačni pravni članki in nasveti

PRAVNI e-PRIROČNIKI

Kako do razveze
zakonske zveze

Za brezplačni priročnik
kliknite tu!

Brezplačni priročnik: Kako do razveze zakonske zveze

več priročnikov...

UGODNOSTI
POPUSTI do 10% pri storitvah Inštituta za računovodstvo in Poslovne hiše Unjija, za naše uporabnike...
Inštitut za računovodstvo   Računovodska hiša Unija


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 400 različnih
dokumentov
Preko 400 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 15 let izkušenj
Preko 15 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Najemna pogodba za študentsko stanovanje
Odpoved najemne pogodbe s strani najemodajalca, brez krivdnih razlogov
Sporazum o prekinitvi najemnega razmerja za stanovanje
Tožba za izdajo sklepa o preživnini in dodelitvi mladoletnega otroka ob razvezi zunajzakonske zveze
Izjava o pripoznavi dolga

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2019.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen

NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
SECURED by COMMODOPodatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: