Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
29. november 2020 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Epidemija COVID-19
Ponovna omejitev gibanja med občinami

Omejitev gibanja med občinami

Vlada je z namenom omejitve širjenja COVID-19 ponovno zaostrila omejitve gibanja v javnem življenju. Ponovno se omejuje gibanje med posameznimi občinami, prav tako pa se zapirajo in omejujejo posamezne dejavnosti.

V nadaljevanju izveste, kakšne so omejitve in kakšne so izjeme.

 

Omejitve gibanja med občinami

Od 27.10.2020 je omejeno prehajanje med občinami, razen za:

 • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 • izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,

  Potrdilo delodajalca o kraju opravljanja dela in delovnih nalog
Potrdilo delodajalca o kraju opravljanja dela in delovnih nalog
 • potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 • dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
 • nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Uveljavljanje izjem iz prejšnjega odstavka velja tudi za ožje družinske člane osebe (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

V primeru prehajanja med občinami, morate dokazati, da mejo prehajate upravičeno in z razlogom. Takšno dokazilo je lahko potrdilo delodajalca, izpisek iz zemljiške knjige, ki dokazuje lastništvo nepremičnine zunaj regije, potrdilo zdravnika, potrdilo o prebivališču sorodnika v drugi regiji, ipd.

e-obrazec e-obrazec: Potrdilo delodajalca o kraju opravljanja dela in delovnih nalog

e-obrazec e-obrazec: Potrdilo naročnika o kraju izvajanja storitve

e-obrazec e-obrazec: Izjava (sorodnika ali druge osebe) o potrebni pomoči

Poleg dokaza, morate imeti s sabo izjavo, v kateri izjavljate in navajate razlog za upravičen prehod v drugo občino.

e-obrazec e-obrazec: Izjava za dokazovanje upravičenosti gibanja in zadrževanja

Izjava ni potrebna, ko je razlog za prihod v drugo občino prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog ali pa je razlog odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje.

Več o tem:

 

Omejitve za osebe z več bivališči

V času razglašene epidemije COVID-19 je posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema.

 

Velja splošna prepoved zbiranja

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 začasno prepoveduje zbiranje več ljudi.

Zbiranje oseb je dovoljeno:

 • če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

 

Zbiranje na prireditvah

Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi.

Izjemoma lahko minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.

 

Omejitve gibanja v nočnem času

Začasno velja omejitev gibanja v nočnem času med 21.00 in 6.00 uro.

Izjeme so:

 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • prihod na delo, odhoda z dela in izvajanja nujnih delovnih nalog,
 • dostopa in nudenja storitev za nujne primere,
 • potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.

Prepoved se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

 

Zaprte trgovine z nenujnim blagom

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

Prepoved ne velja za:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • tržnice,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinske servise,
 • banke in zavarovalniške storitve,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
 • osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro; pri čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Dovoljeno je tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo.

Brez časovne omejitve je dovoljeno tudi:

 • opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave,
 • opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Iz prepovedi do izvzete tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

 

Omejitev števila oseb na javnih krajih

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, je omejeno na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

Če gre za odprto tržnico, se dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

 

Obvezne maske

Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna na zaprtih in odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih.

Maska ni obvezna pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje.

Več o tem:

 

Obvezni razpršilniki za razkuževanje rok

Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah določa, da morajo upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, namestiti razpršilnik za razkuževanje rok.

Razpršilnik za razkuževanje lahko namesti upravnik sam, ali tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba.

Razpršilnik za razkuževanje v večstanovanjskih stavbah, ki nimajo upravnika, zagotovijo etažni lastniki.

 

Priporočila delodajalcem

Glede na stanje, se priporoča, da se prebivalci, predvsem v rdečih regijah, zadržujejo doma in ne potujejo.

Prav tako se priporoča, da delodajalci, v kolikor je to le mogoče, delodajalci za svoje delavce organizirajo delo na domu in da sprejmejo ostale ukrepe, s katerimi se omeji širjenje okužbe COVID-19.

e-obrazec e-obrazec:
Odreditev dela na domu za primer izrednih razmer

e-obrazec e-obrazec: Sklep o merjenju temperature zaposlenim

Več o tem:
  Odreditev dela na domu za primer izrednih razmer
Odreditev dela na domu za primer izrednih razmer

 

Globe za kršitelje

Skladno z določili Zakona o nalezljivih boleznih globe za kršitelje znašajo od 400 do 4.000 EUR.

Več o tem:

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

 

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 16 let izkušenj
Preko 16 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Pravilnik o izplačilu jubilejne nagrade
Opomin za vračilo varščine
Obvestilo o odsotnosti zaradi odrejene karantene
Izjava (sorodnika ali druge osebe) o potrebni pomoči ob prehodu v drugo regijo oz. občino
Izbris hipoteke (izbrisno dovoljenje)

STORITVE:

AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2020.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen mednarodne bonitetne hiše CompanyWall.


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen mednarodne bonitetne hiše CompanyWall.


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: