Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
petek, 05. junij 2020 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Korona virus SARS-CoV-2
Temeljni mesečni dohodek za samozaposlene

Temeljni mesečni dohodek za samozaposlene

Eden od ukrepov, ki so posledica izbruha okužb z virusom SARS-CoV-2 je tudi temeljni mesečni dohodek, ki bo pripadel samozaposlenim.

V nadaljevanju bomo preverili, kdo je upravičen do temeljnega mesečnega dohodka, kakšni so pogoji, kako boste zanj zaprosili in v katerih primeru bo potrebno pomoč vrniti.

 

Temeljni mesečni dohodek

Kdo je upravičen do temeljnega mesečnega dohodka?

Do temeljnega mesečnega dohodka ste upravičeni, če ste:

  • samozaposleni, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja dejavnost in je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2 in družbenik, ki je poslovodna oseba, in je zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2,
  • verski uslužbenec registrirane cerkve ali druge verske skupnosti, ki je na dan uveljavitve tega zakona vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2 in ima na podlagi 27. člena Zakona o verski svobodi pravico do namenske državne finančne pomoči iz državnega proračuna za pokritje prispevkov za socialno varnost, in
  • kmet, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.

in ne morete opravljati dejavnost, oz. jo (na podlagi lastne ocene) opravljate v zmanjšanem obsegu.

Če za posamezni mesec niste vključeni v zavarovanja za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas, ste upravičeni do sorazmernega dela temeljnega dohodka, glede na delež vključitve v zavarovanje. Delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec se za posamezni mesec določi upoštevaje povprečno dnevno število ur vključitve v zavarovanje v posameznem mesecu.

 

Kdo ni upravičen do temeljnega mesečnega dohodka?

Do temeljnega mesečnega dohodka niste upravičeni, če:

  • niste opravljala dejavnosti vsaj od 13. marca 2020 do uveljavitve tega zakona,
  • ste imeli na dan uveljavitve ZIUZEOP, torej 11.4.2020, neplačane zapadle davčne obveznosti.

 

Koliko znaša temeljni mesečni dohodek za samozaposlene?

Temeljni mesečni dohodek znaša 350 EUR za mesec marec in po 700 EUR za meseca april in maj 2020.

 

Kako oddati vlogo za temeljni mesečni dohodek?

Vlogo morate oddati preko sistema e-davkov, najkasneje do 31. maja 2020.

Izjava za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka je prek eDavkov na voljo od 14. aprila 2020.

Za oddajo vloge si uredite dostop na svojem računalniku (več) ali na svoji mobilni napravi (več).

 

Kdaj bo izplačan temeljni mesečni dohodek?

Če boste vložili vlogo do 18. aprila 2020 za mesec marec, boste prejeli temeljni dohodek 25. aprila 2020.

Če boste vložili vlogo od 19. aprila do 30. aprila 2020, za mesec marec ali april ali meseca marec in april skupaj, boste prejeli izplačilo do 10. maja 2020.

Če boste vložili vlogo od 1. maja do 31. maja 2020 za mesec marec li april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, boste prejeli izplačilo 10. junija 2020.

Če boste vložili vlogo za več mesecev skupaj, boste tudi nakazila za posamezne mesece v enem nakazilu.

 

Bo potrebno temeljni mesečni dohodek vrniti?

Izjava, da zaradi epidemije ne morete opravljati dejavnosti in na podlagi katere ste upravičeni do temeljnega mesečnega dohodka, je informacija javnega značaja in bo javno objavljena na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Če ta pogoj presežete, je potrebno pomoč vrniti.

Prav tako bo potrebno vrniti pomoč v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020. Vrniti bo potrebno prejeta sredstva, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

Več o tem:
Več o tem:

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

 

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

COVID-19. Dokumenti, ki jih potrebujete.


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
Preko 16 let izkušenj
Preko 16 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5NAJBOLJ BRANI PRAVNI NASVETI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za nepremičnino
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

NOVI e-obrazci:

Priglasitev upnika v zapuščinski postopek
Soglasje delavcev za začasno delo s skrajšanim delovnim časom
Odreditev za začasno delo s skrajšanim delovnim časom
Evidenca (evidenčni list) o opravljanju začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu
Soglasje delodajalca za opravljanje začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2020.
Vse pravice pridržane.

KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najboljših bonitetnih ocen

NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA: