Za pogodbe, sklenjene na daljavo, se po Zakonu o varstvu potrošnikov štejejo

 

pogodbe o dobavi blaga ali opravljanju storitev, vključno s finančnimi storitvami, ki so sklenjene med podjetjem in potrošnikom na podlagi organiziranega programa za ponujanje blaga ali storitev na daljavo, ki ga vodi podjetje in ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komunikacijo na daljavo, vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

 

 

 

Sredstva za komuniciranje na daljavo so tista sredstva komunikacije, ki omogočajo sklenitev pogodbe tako, da ni potrebna istočasna fizična prisotnost pogodbenih strank, zlasti pa:

·                     pisemske pošiljke in druge tiskovine,

·                     katalogi,

·                     telefonski pogovori,

·                     oglaševanje v tisku z naročilnico,

·                     televizijska prodaja,

·                     faksimile naprava (faks),

·                     elektronska pošta in

·                     svetovni splet oziroma internet.