Obvestila, vloge, izjave, prošnjeinfo page
Delo in zaposlovanje / Delavci / Obvestila, vloge, izjave, prošnjeponedeljek, 15. julij 2024 | Prijava |

Obvestila, vloge, izjave, prošnje


Pametni e-obrazci:

 
Življenjepis - CV (Curriculum Vitae)
Življenjepis (CV), je skupek / povzetek informacij, podatkov in delovnih izkušenj kandidata, ki se poteguje za prosto delovno mesto. Te informacije nato predstavljajo oporo odgovorni osebi, da lažje...
[cena: brezplačno]
 
Zahteva delavca za izročitev pogodbe o zaposlitvi
Delavec lahko kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja zahteva izročitev pisne pogodbe o zaposlitvi, če mu je delodajalec še ni izročil. Zakon sicer določa, da mora delodajalec pisno pogodbo o...
[cena: brezplačno]
 
Zahteva delavca za prenehanje kršenja pravic iz delovnega razmerja
Delavec lahko v primeru kršenja njegovih pravic, ki mu pripadajo z naslova delovnega razmerja, od delodajalca pisno zahteva, da kršitve odpravi oz. da izpolni svoje obveznosti. Ta obrazec lahko...
[cena: brezplačno] 
Izjava (obvestilo) delavca o zadržanosti od dela zaradi višje sile
Preko tega e-obrazca pripravite izjavo oz. obvestilo, s katerim delavec obvesti delodajalca o zadržanosti od dela zaradi višje sile. Ta izjava delavca bo lahko služila kot dokaz pri dokazovanju...
[cena: brezplačno]
 
Izstopna izjava iz sindikata
Z izstopno izjavo podamo pisni zahtevek za izstop iz sindikata in prenehanje plačevanja članarine.
[cena: brezplačno]
 
Obvestilo delavca delodajalcu o neupoštevanju dodatne dohodninske letne olajšave
Zaposleni, ki ne želijo, da jim delodajalec med letom upošteva dodatno letno olajšavo, o tem obvesti delodajalca preko naslednjega obrazca.
[cena: brezplačno]
 
Obvestilo samostojnega podjetnika (s.p.) o uveljavljanju statusa ekonomsko odvisne osebe
Ekonomsko odvisna oseba je samozaposlena oseba, ki na podlagi pogodbe civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo v okoliščinah ekonomske odvisnosti ter sama ne...
[cena: 9,89 € | 99 točk]
 
Opozorilo delavca delodajalcu zaradi neizplačila plače, stroškov prevoza, malice, odpravnine oz. regresa
S tem e-obrazcem izdelate opozorilo, ki ga delavec vroči delodajalcu, ki mu ni izplačal prihodkov iz delovnega razmerja (plače, stroškov prevoza, malice, odpravnine oz. regresa), v katerem ga opozori...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Opozorilo delavca delodajalcu, za izplačilo odpravnine ob izteku pogodbe za določen čas
Delavcu, ki se mu izteče pogodba o zaposlitvi za določen čas, sklenjena po 12.4.2013 po novem Zakonu o delovnih razmerjih po 79. členu tega zakona pripada odpravnina. S tem e-obrazcen delavec v...
[cena: 14,90 € | 149 točk]
 
Poziv delavca delodajalcu za izstavitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas
Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se...
[cena: 29,90 € | 299 točk]
 
Predlog (prošnja) za prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom
Če želi delavec ali delodajalec prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom, lahko nasprotni stranki ustno ali pisno predlaga oziroma zaprosi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom. Pri...
[cena: brezplačno]
 
Prijava delodajalca delovni inšpekciji (Inšpektoratu RS za delo) s strani delavca
S tem e-obrazcem delavec izdela prijavo Inšpektoratu RS za delo, s katero obvesti inšpektorat o kršitvah v delovnem razmerju, s strani delodajalca. Ta prijava je poleg obvestila delodajalcu, tudi...
[cena: brezplačno]
 
Prijava delodajalca finančni upravi zaradi nepravilnosti pri obračunu plač in prispevkov
S tem e-obrazcem izdelate izjavo, s katero kot delavec (zaposleni) prijavite svojega delodajalca, zaradi nepravilnosti pri izplačevanju plač in prispevkov.
[cena: brezplačno]
 
Vloga delavca za prenehanje pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva
S to vlogo starš, ki izkorišča pravico do krajšega delovnega časa, ker neguje in varuje otroka, pri delavcu predlaga, da ta pravica preneha in da prične delati z normalnim delovnim časom.
[cena: 14,90 € | 149 točk]
 
Vloga delavca za uveljavitev pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva
S to vlogo lahko eden izmed staršev, ki neguje in varuje otroka, uveljavi pri delodajalcu pravico do dela s krajšim delovnim časom. Ko se eden od staršev odloči, da bo izkoristil to pravico, poda...
[cena: 14,90 € | 149 točk]
 
Vloga starejšega delavca za uveljavitev pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi delne upokojitve
Starejši delavec (nad 55 let) lahko sklene pogodbo o zaposlitvi oziroma ima pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega na istem ali drugem ustreznem delovnem mestu, če se delno...
[cena: 14,90 € | 149 točk]
 
Vloga za izpis podatkov o plačanih prispevkih
S to vlogo, ki jo poda na pristojni finančni urad, lahko delavec preveri ali ima obračunane in plačane prispevke. Ta vloga se lahko poda tudi preko portala e-davki (za kar je potrebno imeti...
[cena: brezplačno]
 
Vloga za izredni dopust zaradi osebnih okoliščin (smrti sorodnika, spremstvo prvošolčka, itd.)
S tem e-obrazcem delodajalca obvestite o svoji odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, kot so poroka, prvi šolski dan prvošolčka oz. smrti v družini. Delavec v zasebnem sektorju je lahko odsoten zaradi...
[cena: brezplačno]
 
Vloga za odsotnost delavca, žrtve nasilja v družini
S tem e-obrazcem delodajalca obvestite o svoji odsotnosti zaradi kot žrtev nasilja v družini. Delavec, žrtev nasilja v družini, je upravičen do petih delovnih dni plačane odsotnosti z dela v...
[cena: 9,89 € | 99 točk]
 
Vloga za oskrbovalski dopust
S tem e-obrazcem delodajalca obvestite o svoji odsotnosti zaradi oskrbe druge osebe. Delavec je upravičen do petih delovnih dni oskrbovalskega dopusta v posameznem koledarskem letu v primeru...
[cena: 9,89 € | 99 točk]
 
Zahteva za izdajo plačilne liste
Delodajalec je dolžan delavcu do konca plačilnega dne izdati pisni obračun - plačilno listo, iz katerega so razvidni podatki o plači, nadomestilu plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi...
[cena: 14,90 € | 149 točk]

Obvestila, vloge, izjave, prošnje Obvestila, vloge, izjave, prošnje Obvestila, vloge, izjave, prošnje

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.