Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
ponedeljek, 17. junij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Odpis dolgov in osebni stečaj
Katere so glavne razlike med enkratnim odpisom dolgov in osebnim stečajem?

Katere so glavne razlike med enkratnim odpisom dolgov in osebnim stečajem?

Od 03.08.2015 je začel veljati enkratni odpis dolgov, ki bo trajal do 31.10.2015.

Enkratni odpis dolgov je eden od ukrepov, ki bo pomagal socialno šibkim pri njihovih dolgovih. Poleg odpisa enkratnega odpisa dolga pa je tu še možnost osebnega stečaja, oba inštituta pa se v mnogih točkaj precej razlikujeta.

V naslednjem članku si bomo pogledali, katere so glavne razlike med enkratnim odpisom dolga in osebnim stečajem (in odpustom dolga v osebnem stečaju).

 

Podrobneje o obeh možnostih

Tako o enkratnem odpisu dolga, kot tudi osebnem stečaju smo objavili kar nekaj člankov, kjer lahko najdete več informacij. Članki so vam na voljo na spodnjih povezavah:

 

Kdo je upravičenec?

Enkraten odpis dolga:

Do enkratnega odpisa dolga so upravičeni dolžniki, so bili kadarkoli v obdobju med 01.01.2015 in 30.06.2015:

  • prejemniki denarne socialne pomoči ali
  • prejemniki varstvenega dodatka ali
  • prejemniki veteranskega dodatka ali
  • prejemniki otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
  • prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino

in osebe, ki so navedene v odločbah.

Če izpolnjujete pogoje za enkraten odpis obveznosti, lahko preverite na povezavi: https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/.

Do enkratnega odpisa ni upravičena oseba, ki je v osebnem stečaju.

 

Osebni stečaj:

Osebni stečaj lahko predlaga fizična oseba (tudi s.p.), ki je nelikvidna ali prezadolžena.

Oseba je prezadolžena, če je vrednost premoženj manjša od vsote njenih obveznosti.

Oseba je nelikvidna, če za več kot dva meseca zamuja z obveznostmi znesku večjimi od 3-kratnika njenih prejemkov, oz. če je nezaposlena (brez rednih prejemkov) in več kot dva meseca zamuja s plačilom obveznosti, ki je višja od 1.000 EUR.
S.p. je nelikviden, če več kot 2 meseca zamuja s plačilom/i, ki presega 20 % njegovih obveznosti, izkazanih v letnem poročilu za zadnje poslovno leto pred zapadlostjo teh obveznosti. Prav tako je s.p. nelikviden, če če več kot 2 meseca zamuja s plačilom plač delavcem do višine minimalne plače ali s plačilom davkov in prispevkov. V tem primeru lahko stečaj predlagajo tudi njegovi zaposleni.

Več: Kako lahko delavec ali upnik sprožita stečaj dolžnika?

 

Kateri dolgovi se upoštevajo?

Enkraten odpis dolga:

Odpišejo se dolgovi, ki so nastali 30.12.2013, pri upnikih, ki so podpisniki sporazuma o enkratnem odpisu dolga.

Seznam upnikov Vam je dostopen na portalu PaketPomoci.si. Ker lahko upniki k sporazumu pristopajo tudi naknadno, se seznam sproti osvežuje.

Vsak upnik določi, v kolikšnem znesku in pod kakšnimi pogoji bo dolg odpisal, tako da za podrobnosti o odpisu posameznega dolga kontaktirajte posameznega upnika.

 

Osebni stečaj:

Odpišejo se dolgovi (če upnik v postopku zaprosi za odpust obveznosti in če ni ovir za odpust), ki v postopku osebnega stečaja niso poplačani in ki so nastali pred začetkom stečajnega postopka.

Ne morejo se odpisati prednostne terjatve in preživnine, denarne kazni, globe in odvzem premoženjske koristi pridobljenih s kaznivim dejanjem, oz. prekrškom, ter odvzem premoženja nezakonitega izvora.

 

Kako začeti postopek?

Enkraten odpis dolgov:

Enkraten odpis dolgov bo potekal od 03.08.2015 do 31.10.2015. Sporazumi o odpisu med dolžniki in upniki morajo biti sklenjeni do 31.01.2016.

Dolžnik mora na upnika nasloviti vlogo za odpis in z njim skleniti sporazum. Vloge so vam na voljo na povezavi: PaketPomoci.si.

Za pomoč pri izpolnjevanju in za več informacij pri odpisu dolgov lahko pokličete tudi brezplačno tel. št: 080 2002.

 

Osebni stečaj:

Dolžnik oz. predlagatelj na pristojno sodišče naslovi predlog za začetek postopka osebnega stečaja. Temu predlogu mora priložiti tudi notarsko overjeno poročilo o stanju premoženja in izjavo, da ni ovir za morebiten odpust obveznosti.

Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti
  Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti
Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti

 

Dokumentacijo za začetek osebnega stečaja lahko izdelate sami v le nekaj minutah. Kliknite tu...

 

Kdaj pride do odpisa / odpusta dolga?

Enkraten odpis dolga:

Do odpisa pride po sklenitvi sporazuma o odpisu dolga med dolžnikom in upnikom.

 

Osebni stečaj:

Do odpusta obveznosti pride, po izteku preizkusne dobe (od 2 do 5 let), s pravnomočnim sklepom sodišča, ki vodi postopek osebnega stečaja.

 

Več o enkratnem odpisu dolga in odpustu obveznosti v osebnem stečaju, si lahko preberete v člankih:

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Pravni dokumenti:

Stečaj in prisilna poravnava:

Članki:


Pravna pomoč:

 

Dokumentacijo za začetek osebnega stečaja lahko izdelate sami v le nekaj minutah. Kliknite tu...


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.