e-obrazec 848 - Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)info page
Pravne zadeve / Družina in dedovanjepetek, 19. julij 2024 | Prijava |

Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: S tem predlogom zakonca (mož in žena), ki želita razvezati svojo zakonsko zvezo, sodišču predlagata razvezo zakonske zveze. Pogoj za to je, da sta se pred tem sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema (če imata skupne otroke), o delitvi skupnega premoženja, o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja, in o preživljanju zakonca, če ta nima sredstev za življenje.

Predhodno se morate prijaviti na posvetovalni razgovor na CSD. Ta ni obvezen, če zakonca nimata skupnih otrok, nad katerimi imata starševsko skrb, če je eden od zakoncev nerazsoden, če ima eden od zakoncev neznano prebivališče ali je pogrešan oziroma če en ali oba zakonca živita v tujini.


OPOZORILO:

Preden predložite omenjeni obrazec krajevno pristojnemu Okrožnemu sodišču v reševanje, morate pred notarjem skleniti pisen Sporazum o delitvi skupnega premoženja in o skupnem stanovanju (če skupno premoženje obstaja), če imate skupne mladoletne otroke pa tudi pisen sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok (mora biti pisen, ni pa potrebno da je sestavljen pri notarju).

BONUS!
Uporabniki, ki boste za izdelavo predloga za sporazumno razvezo uporabili e-obrazec, boste pridobili brezplačen dostop do e-obrazca za izdelavo dokumenta: Sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ob sporazumni razvezi zakonske zveze).Izberite krajevno pristojno Okrožno sodišče, ki je pristojno za obravnavo Vašega predloga za razvezo zakonske zveze!

 
 
Vnesite ime in priimek prvega predlagatelja sporazumne razveze zakonske zveze!
Primer: Tone Novak

 
 
Vnesite celotni naslov prvega predlagatelja sporazumne razveze zakonske zveze (ulica in hišna številka, poštna številka in pošta)!
Primer: Dunajska cesta 1, 1000 Ljubljana

 
 
Navedite rojstni datum prvega predlagatelja sporazumne razveze zakonske zveze!
Primer: 12.3.1970

 
 
Vnesite ime in priimek drugega predlagatelja sporazumne razveze zakonske zveze!
Primer: Jožica Kranjec Novak

 
 
Vnesite celotni naslov drugega predlagatelja sporazumne razveze zakonske zveze (ulica in hišna številka, poštna številka in pošta)!
Primer: Dunajska cesta 1, 1000 Ljubljana

 
 
Navedite rojstni datum drugega predlagatelja sporazumne razveze zakonske zveze!
Primer: 1.4.1980

 
 
Vnesite datum sklenitve zakonske zveze, ki jo želite sedaj sporazumno razvezati!
Primer: 12.2.2000

 
 
Vnesite kraj sklenitve zakonske zveze, ki jo želite sedaj sporazumno razvezati!
Primer: Ljubljana

 
 
Sta zakonca v času zakonske zveze imela prijavljeno skupno bivališče?

 
 
Vnesite celotni naslov zadnjega skupnega prebivališča, na katerem sta predlagatelja živela pred razpadom njune življenjske skupnosti (ulica in hišna številka, poštna številka in pošta)!

V kolikor zakonca nista imela skupnega bivališča, pustite to pole prazno.
Primer: Dunajska cesta 1, 1000 Ljubljana

 
 
Navedite razloge, ki so pripeljali do razpada Vaše zakonske zveze? Pišite v celih stavkih!
Primer:
Med nama je prišlo do odtujitve in nepremostljivih težav, ki jih ne moreva prebroditi...

 
 
Koliko otrok, ki so upravičeni do preživnine je trenutno v Vaši zakonski zvezi, ki jo sedaj želite sporazumno razvezati?
Pri razvezi zakonske zveze se upoštevajo otroci, ki bodo po ločitvi upravičeni do prejemanja preživnine od starša, pri katerem ne bodo živeli. To so mladoletni otroci in pa otroci mlajši od 26 let, ki se redno šolajo (četudi vpisani na izredni študij) - ti dve skupini otrok sta glede upravičenosti do preživnine izenačeni. Če imate otroke, ki bodo upravičeni do preživnine, morate sestaviti sporazum o preživljanju skupnih otrok, če so ti mladoletni pa v sporazumu tudi sodišču predlagati kdo bo skrbnik otrok, kakšna naj bo preživnina, kakšni bodo stiki,... Pri sporazumu morata starša upoštevati koristi otrok. Bistvo sklenitve in predložitve tega sporazuma sodišču je, da sodišče lahko oceni, ali je vsebina sporazuma v skladu s koristjo otrok. Če pri sporazumu korist otrok ni upoštevana, sodišče zakonske zveze ne razveže. Sporazum mora biti v pisni obliki, ni pa potrebno da bi bil v obliki notarskega zapisa. Lahko je tudi del sporazuma o delitvi skupnega premoženja (če skupno premoženje obstaja).

 
 
Je kateri od morebitnih otrok, za katere bosta uredila preživljanje po razvezi polnoleten, ter mlajši od 26 let in se še šola?

 
 
Pri kom bodo otroci po Vaši sporazumni razvezi zakonske zveze?

 
 
Ali (in kako) sta zakonca uredila delitev skupnega premoženja, ki sta ga ustvarila v času zveze?
Kaj spada v skupno premoženje zakoncev (več o tem)?

V kolikor skupno premoženje obstaja, ga morata zakonca razdeliti v obliki sporazuma, ki ga priložita temu predlogu. Sporazum o delitvi skupnega premoženja je potrebno skleniti v obliki notarskega zapisa, ki mora biti v obliki notarskega zapisa in ga mora sestaviti notar (seznam notarjev). Sporazum lahko skleneta tudi, v kolikor sta predhodno sklenila pogodbo o urejanju premoženjskega razmerja. V tem primeru se pri istih vprašanjih upošteva sporazum.

Zakonca lahko premoženjska razmerja uredita tudi v obliki pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, v kateri se zakonca dogovorita o vsebini njunega premoženjskega režima, ki se razlikuje od zakonitega. V njej se lahko dogovorita tudi o skupnih vlaganjih, medsebojnem preživljanju in sporazum o preživnini za primer razveze zakonske zveze in ostalih premoženjskih vprašanjih.

Načeloma je potrebno notarski sporazum priložiti tudi v primeru, ko zakonca skupnega premoženja nista ustvarila. V kolikor skupno premoženje ne obstaja in zato notarskega sporazuma ne bosta prilagala, bo ta predlog vseboval izjavo strank, da nista ustvarila skupnega premoženja in zato takšen sporazum ni potreben. V kolikor bo sodišče kljub temu zahtevalo sklenitev in priložitev sporazuma, vaju bo k temu pozvalo in ga bosta lahko sklenila in priložila naknadno.

Prosimo izberite:

 
 
Ste se že udeležili posvetovalnega razgovora na CSD?
Zakonca se morata pred razvezo prijaviti na posvetovalni razgovor na CSD. Ta ni obvezen, če:
  1. zakonca nimata skupnih otrok, nad katerimi imata starševsko skrb,
  2. če je eden od zakoncev nerazsoden,
  3. če ima eden od zakoncev neznano prebivališče ali je pogrešan oziroma
  4. če en ali oba zakonca živita v tujini.

 
 
Ali sta zakonca najemnika skupnega stanovanja?
Zakonca, ki sta najemnika skupnega stanovanja, morata v obliki notarskega sporazuma določiti, kdo ostane ali postane najemnik skupnega stanovanja po razvezi.

 
 
Ali sta se zakonca (poleg morebitne preživnine za skupne otroke) dogovorila tudi za preživnino za zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen?
Ta preživnina ni namenjena preživljanju morebitnih otrok, temveč gre za dodatno preživnino, ki jo zakonec po razvezi plačuje drugemu zakoncu, ki nima lastnih sredstev za preživljanje.
Ta preživnina se določi v obliki notarskega sporazuma.

 
 
Ob vložitvi tožbe za razvezo zakonske zveze je potrebno plačati sodno takso za tožbo, ki trenutno znaša 72,00 EUR.
Takso plačate ob vložitvi tožbe (preko položnice ali na drug ustrezen način), lahko pa jo plačate šele po opominu sodišča, vendar boste morali v slednjem primeru plačati še stroške opomina.

Ali boste torej sodno takso plačali takoj ob vložitvi tožbe ali šele kasneje po opominu sodišča?

 
 

e-obrazec 848 - Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev) e-obrazec 848 - Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev) e-obrazec 848 - Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.