e-obrazec 1103 - Zahteva za sodno varstvo zoper odločbo prekrškovnega organainfo page
Pravne zadeve / Kazniva dejanja in prekrškitorek, 16. julij 2024 | Prijava |

Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Zahteva za sodno varstvo zoper odločbo prekrškovnega organa

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: S pomočjo tega obrazca lahko sestavite najbolj enostavno zahtevo za sodno varstvo zoper odločbo prekrškovnega organa. Obrazec je primeren za vse vrste prekrškov, o katerih odločajo prekrškovni organi (prekrškovni organi so policija, inšpekcije, davčna uprava, redarstva in drugi).

Zahtevo za sodno varstvo je potrebno vložiti v osmih dneh od vročitve odločbe prekrškovnega organa. Rok za vložitev začne teči prvi naslednji dan po vročitvi odločbe. Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.

(Če ste od pooblaščene uradne osebe prekrškovnega organa (npr. policist, redar, inšpektor) prejeli plačilni nalog in ne odločbe, uporabite obrazec Zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog.

Vpišite svoje ime in priimek (osebe, ki ji je prekrškovni organ izdal odločbo o prekršku in ki naj bi storila prekršek):
Primer: Tomaž Novak

 
 
Vpišite ulico oziroma kraj in hišno številko svojega prebivališča:
Primer: Prva cesta 10

 
 
Izberite poštno številko in naziv pošte prebivališča vložnika.

 
 
Vpišite naziv prekrškovnega organa, kot je naveden na odločbi o prekršku, in njegov naslov.
Naslov izdajatelja vpišite v pisemski obliki (v treh vrsticah), npr:

Policijska postaja Ljubljana - Center
Trdinova 10
1000 Ljubljana

 
 
Vpišite opravilno številko odločbe o prekršku:
Opravilna številka se nahaja na odločbi. Vpišite jo v celoti, tudi morebitne nenumerične znake.
Primer: U 217/2006

 
 
Vpišite datum izdaje odločbe o prekršku.
Datum izdaje odločbe o prekršku je naveden na odločbi. Pozor: to ni datum, ko ste odločbo prejeli, pač pa datum, ko je prekrškovni organ odločbo izdal.
Primer: 1.12.2006

 
 
Izberite krajevno pristojno okrajno sodišče, ki bo odločalo o vložnikovi zahtevi za sodno varstvo.
Krajevno je pristojno tisto okrajno sodišče, na območju katerega je sedež prekrškovnega organa, ki je izdal odločbo o prekršku. Primer: odločbo o prekršku je izdala Policijska postaja Domžale – pristojno je Okrajno sodišče v Domžalah.
Pomagate si lahko z Zemljevidom pristojnosti sodišč.

 
 
Ali vam je bila dana možnost zagovora?
Zakon o prekrških v 55. členu določa, da mora prekrškovni organ pred izdajo odločbe o prekršku domnevnega kršitelja, ki se ob ugotovitvi ali obravnavanju prekrška ni mogel izjaviti o prekršku, pisno obvestiti o prekršku in ga poučiti, da se lahko pisno izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška v roku petih dni od prejema obvestila ter da mora navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer v postopku ne bo več mogel uveljavljati. Če domnevni kršitelj o tej pravici ni bil poučen, se šteje, da mu možnost podati izjavo v postopku ni bila dana, to pa je razlog, zaradi katerega lahko zahteva sodno varstvo.
Da
Ne

 
 
Za koliko prekrškov ste bili kaznovani?
Preverite svojo odločbo.
V kolikor se globa nanaša le na en člen, odstavek in zakon (denimo: Na podlago 3. odst. 10. člena Zakona o...) izberite možnost "1".
V kolikor je navedenih več odstavkov in/ali členov in/ali zakonov, pa izberite možnost več.
1
več

 
 

e-obrazec 1103 - Zahteva za sodno varstvo zoper odločbo prekrškovnega organa e-obrazec 1103 - Zahteva za sodno varstvo zoper odločbo prekrškovnega organa e-obrazec 1103 - Zahteva za sodno varstvo zoper odločbo prekrškovnega organa

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.